Opdateret november 2022

Sammensætning af ledelsen

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Vi sponsorerer: